Logo Unii Europejskiej Logo Unii Europejskiej
laboratorium badawcze akredytowane przez PCA,
sygnatariusza EA MLA Nr AB 1493
Akredytacja MRA Akredytacja PCA
infolinia: pn-pt 8:00-20:00
soboty 10:00-14:00
801 580 800 605 612 886

Dostawa chromatografu cieczowego ze spektrometrem masowym MS/MS z oprogramowaniem. Numer referencyjny: 1/2016

[PDF] Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

[PDF] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz)

[DOC] Załącznik nr 1 do siwz – formularz ofertowyZ

[PDF] Załącznik nr 2 do siwz – Opis Przedmiotu Zamówienia (wymagane parametry techniczne)

[DOC] Załącznik nr 3 do siwz – oświadczenie wstępne (JEDZ)

[DOC] Załącznik nr 4 do siwz – wykaz dostaw

[DOC] Załącznik nr 5 do siwz – oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej

[PDF] Załącznik nr 6 do siwz – wzór umowy wraz z załącznikiem nr 5 i 6

[PDF] 05.12.2016 – protokół z otwarcia ofert

[PDF] 09.12.2016 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO), plikach cookies. Regulamin serwisu.Więcej » Rozumiem