Logo Unii Europejskiej Logo Unii Europejskiej
laboratorium badawcze akredytowane przez PCA,
sygnatariusza EA MLA Nr AB 1493
Akredytacja MRA Akredytacja PCA
infolinia: pn-pt 8:00-20:00
soboty 10:00-14:00
801 580 800 605 612 886

Dostawa systemu do analizy polimorfizmów DNA metodą elektroforezy kapilarnej (sekwenator 8 kapilarny z 6- kolorowym systemem detekcji).

Numer referencyjny: 1/2019

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz).pdf
załącznik nr 1 do siwz – formularz ofertowy.docx
załącznik nr 2 do siwz – Opis Przedmiotu Zamówienia (minimalne parametry techniczne).pdf
załącznik nr 3 do siwz – oświadczenie wstępne (JEDZ).docx
załącznik nr 4 do siwz – wykaz dostaw.docx
załącznik nr 5 do siwz – oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej.docx
załącznik nr 6 do siwz – wzór umowy.pdf

UWAGA DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE OD 16.01.2020 r.

  16.01.2020 r. – pytania i odpowiedzi_wyjaśnienie treści siwz.pdf
  Dz.U. UE_ Potwierdzenie wysłania ogłoszenia o zmianie 16.01.2020.pdf
  16.01.2020 r. – informacja o nowym terminie składania i otwarcia ofert.pdf
  16.01.2020 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach.pdf
  16.01.2020 r. – załącznik nr 6 do siwz – wzór umowy (po zmianach).pdf

UWAGA DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE OD 21.01.2020 r.

  21.01.2020 r. – informacja o nowym terminie składania i otwarcia ofert.pdf
  21.01.2020 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach.pdf

UWAGA DOKUMENTY Z DNIA 07.02.2020 r.

  07.02.2020 r. – Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO), plikach cookies. Regulamin serwisu.Więcej » Rozumiem