Logo Unii Europejskiej Logo Unii Europejskiej
laboratorium badawcze akredytowane przez PCA,
sygnatariusza EA MLA Nr AB 1493
Akredytacja MRA Akredytacja PCA
infolinia czynna 8.00 - 18.00
801 580 800 605 694 691

Analizy fizykochemiczne wykonywane są w najszerszym w zakresie w Polsce, oznaczamy ponad 60 tysięcy związków chemicznych obejmujących substancje psychoaktywne:( narkotyki, środki odurzające, dopalacze, leki), trucizny, antybiotyki, mykotoksyny, hormony, pestycydy, metanol, fenol, ksylen, etanol, tlenek węgla i inne

Jesteśmy jedynym laboratorium w Polsce posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (nr AB 1493) analiz jakościowych i ilościowych w zakresie fizykochemii kryminalistycznej:

 

  • Identyfikacja substancji psychoaktywnych, w tym badania ilościowe ponad 350 związków chemicznych,
  • Identyfikacja leków w tym antybiotyków, trucizn, mykotoksyn, hormonów, pestycydów i innych,
  • identyfikacja substancji łatwo zapalnych i palnych wraz z określeniem przyczyn powstawania pożarów,
  • identyfikacja trucizn materiałów wybuchowych wraz z określeniem przyczyn powstawania wybuchów,
  • identyfikacja substancji chemicznych, badania porównawcze,
  • identyfikacja i badania porównawcze tworzyw sztucznych, wyrobów lakierniczych,
  • badania i porównywanie środków kryjących,
  • badania identyfikacyjne i porównawcze mikrośladów

 

 

Pełen zakres akredytacji IGS znajduje się na stronie Polskiego Centrum Akredytacji https://www.pca.gov.pl/ lub tutaj.

Poza substancjami psychoaktywnymi : metamfetamina, MDMA, barbiturany, THC – marihuana, benzodiazepiny, TCA, metadon, – amfetamina, opiaty, buprenorfina, PC, BZG, trójcykliczne antydepresanty, halucynogeny, ketamina, GHB – pigułka gwałtu); dopalacze: etylokatynon, izopentedron MDPBP, 3-MEC, 3-MMC, 3,4-DMMC, 4-MEC, 4-MMC, Alfa- PVP, pentedrona także trucizny np. trutka na szczury bromadiolon, warfaryna, coumatetralyl, pestycydy, metanol i inne.

Odpowiadamy na pytania w postanowieniu dotyczące ilości dawek określonego środka wystarczających do jednorazowego odurzenia oraz klasyfikujemy środek zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 o przeciwdziałaniu narkomanii z późniejszymi zmianami.

Nasi eksperci z dziedziny fizykochemii mogą poszczycić się najwyższymi kwalifikacjami, długoletnim doświadczeniem i zdobytym uznaniem w środowisku kryminalistycznym.

Zapraszamy do składania zapytań i konsultacji w sprawie zabezpieczenia i selekcji materiału do badań, formułowania pytań do biegłego.

W trosce o Państwa komfort i czas, zapewniamy odbiór i transport materiału dowodowego w odpowiedniej temperaturze bez dodatkowych opłat.

Pracownia toksykologii i fizykochemii tel. 52 345 84 69 wew. 128 lub 130, fax 52 382 92 26

Używamy plików cookies.Rozumiem Więcej informacji »