laboratorium badawcze
akredytowane przez PCA,
sygnatariusza EA MLA
Nr AB 1493
Akredytacja MRA Akredytacja PCA
infolinia: pn-pt 8:00-16:00
801 580 800 / 605 612 886 Odbiór materiału do badań

Sprawa zaprzeczenia ojcostwa w Polsce regulowana jest przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

– Powództwo o unieważnienie uznania (art. 80 i 81 k.r.o.)
– Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa (art. 62, 69 i 70 k.r.o.)

Zaprzeczenie ojcostwa to udowodnienie, że osoba prawnie uznawana za ojca dziecka w rzeczywistości ojcem nie jest. Należy zaznaczyć, że prawo na skutek domniemania (np. art. 85, 62 k.r.o.) „wskazuje” osobę uznawaną za prawnego ojca.

Z uwagi na fakt, iż polskie prawo, jako nadrzędne uznało dobro dziecka, wprowadzono krótkie terminy na ustalenie prawnych opiekunów dziecka. Sprzyja to szybkiemu uzyskaniu pomocy życiowej przez dziecko.

Kto i w jakim terminie może żądać zaprzeczenia ojcostwa?

  • Matka dziecka może wytoczyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa w terminie do 6 miesięcy od urodzenia dziecka;
  • Mąż matki dziecka w terminie do 6 miesięcy od urodzenia dziecka przez żonę;
  • Dziecko po osiągnięciu pełnoletniości, nie później niż w ciągu 3 lat od jej osiągnięcia;

Powyższe terminy są nieprzekraczalne, natomiast Prokurator może wystąpić z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa w dowolnym terminie od momentu urodzenia dziecka.

Jak i gdzie wnieść pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa prowadzone są przez Wydziały Rodzinne Sądów Rejonowych, odpowiednio do miejsca zamieszkania.

Po wniesieniu pozwu do właściwego Sądu wnoszący pozew ma za zadanie udowodnić, że osoba uznana za prawnego ojca dziecka nie jest ojcem biologicznym.

Udowodnienie wykluczenia ojcostwa może nastąpić na podstawie przeprowadzonych badań DNA, które są jedynym obiektywnym dowodem w ustalaniu ojcostwa. Zatem strona wnosząca pozew na rozprawie powinna wnioskować o postanowienie Sądu na przeprowadzenie badań DNA ustalających ojcostwo.

Może również posłużyć się już gotową opinią biegłych z przeprowadzonych wcześniej badań DNA. Badania ustalające ojcostwo do celów sadowych tzw. sądowe można przeprowadzić w naszej placówce na zlecenie prywatne i posłużyć się już stosowną opinią w trakcie rozprawy.

Skutkiem zaprzeczenia ojcostwa jest ustanie wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy dzieckiem i ojcem. Dotyczy to np. władzy rodzicielskiej, nazwiska dziecka oraz prawa dziedziczenia.

Okoliczności spawy decydują o wniesieniu pozwu o zaprzeczenie ojcostwa przez Prokuratora!

Udział prokuratora w rozprawie nie oznacza, że jedną ze stron podejrzewa się o przestępstwo, oznacza jedynie o skorzystaniu z należnych uprawnień.

Osoba zainteresowana powinna najpierw złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa do prokuratury.
W kolejnym kroku Prokurator ma możliwość wystąpienia z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa na wniosek osoby zainteresowanej w każdym terminie od momentu narodzin dziecka. Jednakże to Prokurator decyduje (jego indywidualna ocena) czy z takim wnioskiem wystąpi, brak jest instrumentów prawnych, które zmusiłyby go do takiej decyzji.
Decyzja Prokuratora uzależniona jest od okoliczności danej sprawy, nie jest regulowana przepisami i ma na celu ochronę praw dziecka.

W przypadku przedłożeniu wyników badań DNA ustalających ojcostwo, które są jedynym obiektywnym dowodem w postępowaniu o zaprzeczenie ojcostwa prokuratorzy z reguły przychylają się do wystąpienia ze stosownym wnioskiem.

Decyzja jest niezaskarżalna, jednak może być zmieniona.

Koszt postępowania.

Osoba wnosząca pozew wnosi opłatę w wysokości 200 zł od pozwu (przelew na konto bankowe właściwego Sądu lub znaczek skarbowy). Koszty sprawy mogą powstać w toku postępowania ( np. w związku z wnioskiem o przeprowadzenie badań DNA).

Opłaty należy uiścić w wyznaczonym prze Sąd terminie, obowiązuje ustalona przez Sąd zaliczka. Osoba, która nie może uiścić wymaganej kwoty kosztów sądowych (trudna sytuacja materialna rodziny), może złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych i załączyć odpowiednie dokumenty opisującą jej sytuację materialną.

Nasza strona zapisuje pliki cookies w celu lepszego dostosowania treści oraz celem zwiększenia funkcjonalności strony zgodnie z Polityką prywatności wraz z Polityką cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie plików cookies, zmień ustawienia przegladarki zgodnie ze wskazaną Polityką. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies na Twoim urządzeniu.

Zgoda