Logo Unii Europejskiej Logo Unii Europejskiej
laboratorium badawcze akredytowane przez PCA,
sygnatariusza EA MLA Nr AB 1493
Akredytacja MRA Akredytacja PCA
infolinia: pn-pt 8:00-16:00

801 580 800 605 612 886

IGS jest nowoczesnym ośrodkiem badawczo – naukowym wykonującym badania kryminalistyczne dla organów procesowych w Polsce. Nowoczesne Laboratorium IGS, jedno z najlepiej zorganizowanych w Europie, pozwala na przeprowadzenie nawet najbardziej wyrafinowanych badań w dziedzinie identyfikacji genetycznej człowieka, a także roślin i zwierząt.

Instytut działa zgodnie z zasadą pełnej ochrony materiału dowodowego, w odniesieniu do najwyższych zasad kontroli jakości normy ISO 17025 oraz prowadzi pełną dokumentację poszczególnych etapów postępowania z materiałem dowodowym/porównawczym. Akredytacja staje się w związku z tym jednym z gwarantów niepodważalności opinii biegłych sądowych.

11_e_1Laboratorium badawcze IGS jest akredytowane przez PCA, sygnatariusza EA MLA Nr 1493 od przeszło trzech lat, akredytowane badania są wykonywane najszerszym zakresie w Polsce, oraz w najnowszej technologii w dziedzinach: genetyki i biologii sądowej – profilowanie DNA śladów biologicznych, zwłok NN, badanie pokrewieństwa, identyfikacji genetyczna mikroorganizmów w tym wirusów, bakterii i grzybów, toksykologii sądowej i badań fizykochemicznych.

Pełen zakres akredytacji można sprawdzić na stronie Polskiego Centrum Akredytacji.

Badania z dziedziny biologii i genetyki sądowej prowadzone są w następującym zakresie:

 • pierwszy etap badań obejmuje szczegółowe oględziny i dokumentację fotograficzną dowodów rzeczowych (ujawnianie śladów przy pomocy specjalistycznych oświetlaczy kryminalistycznych o szerokim spektrum długości światła). Przeprowadzane są badania wstępne (określające rodzaj śladów, np. krew, nasienie, wydzielinę z pochwy czy ślinę),
 • identyfikacja osobnicza – badanie polimorfizmu DNA (profilowanie DNA autosomalnych loci STR, loci chromosomu Y-STR, loci chromosomu X-STR, sekwencjonowanie mitochondrialnego DNA regiony HV1, HV2),
 • ustalanie pokrewieństwa profilowanie DNA autosomalnych loci STR, loci chromosomu Y-STR, loci chromosomu X-STR),
 • identyfikacja szczątków NN ( profilowanie DNA autosomalnych loci STR, loci chromosomu Y-STR, loci chromosomu X-STR, sekwencjonowanie mitochondrialnego DNA regiony HV1, HV2)
  ,
 • mechanizm powstawania zabrudzeń krwawych,
 • identyfikacja koloru oczu,
 • identyfikacja genetyczna AB0 grup krwi układu,
 • identyfikacja genetyczna zwierząt,
 • identyfikacja osobnicza roślin i zwierząt – oznaczanie jakościowe i ilościowe mikroorganizmów w tym bakterii, wirusów i grzybów,
 • Analizy filogenetyczne pochodzenia biogeograficznego profilu DNA o niezidentyfikowanej tożsamości np. nieznanego sprawcy i inne

drug-2_1Analizy z dziedziny toksykologii sądowej wykonujemy w zakresie:

oznaczanie substancji psychoaktywnych ponad 200 we krwi, moczu i włosach człowieka metodą LC-MS/MS, oznaczanie zawartości Δ9-THC w płynach ustrojowych człowieka metodą GC-MS. Badania na zawartość alkoholu etylowego we krwi i innym materiale biologicznym i inne
Analizy z dziedziny fizykochemii wykonujemy w zakresie:

oznaczanie substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, leki, trucizny), substancji chemicznych: (trucizny, alkohole, farby, środki kryjące, mikroślady) i inne – metodą LC-MS/MS.
EKSPERTYZY KRYMINALISTYCZNE INNE DZIEDZINY

W dochodzeniach kryminalistycznych oprócz ekspertów z dziedziny genetyki sądowej biorą udział eksperci z innych specjalności takich jak : toksykologia sądowa, fizykochemia, daktyloskopia, medycyna sądowa, antropologia, traseologia, balistyka, wypadki komunikacyjne, badanie pisma, badanie dokumentów, analiza zapisu video, mechanoskopia, pożarnictwo i inne. Wykonujemy ekspertyzy kryminalistyczne multidyscyplinarne.

Instytut Genetyki Sądowej posiada również pracownię toksykologii, fizykochemii, daktyloskopii oraz zatrudnia doświadczonych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych, którzy mają w swym dorobku setki ekspertyz wykonanych dla organów procesowych.

Fotolia_84777067_XXL_1Historia  ekspertyz kryminalistycznych DNA

Poznanie budowy genomu człowieka (całości jego informacji genetycznej) z jednej strony oraz opracowanie metod jego analizy otworzyło i wzbogaciło wiele dziedzin życia społecznego oraz pracę organów ścigania takich jak kryminalistyka. Dzięki nim wymiar sprawiedliwości zyskał jeden z potężniejszych środków dowodowych, jakim są badania polimorfizmu DNA. Powalają one oznaczyć profil genetyczny najdrobniejszych śladów biologicznych, zawierających materiał genetyczny zaledwie kilku komórek, zebrany z wszelkich możliwych podłoży i porównać go z profilem genetycznym ofiary czy pokrzywdzonego bądź podejrzanego. Ekspertyzy kryminalistyczne z takich badań, wsparte odpowiednimi obliczeniami statystycznymi są jednym z niewielu obiektywnych dowodów w postępowaniu sądowym. Przywołując twierdzenie znanego francuskiego kryminologa Locarda, że „…wszystko zostawia jakiś ślad…”, to dzięki osiągnięciom genetyki, przynajmniej w przypadku śladów biologicznych możliwości identyfikacyjne są ogromne. Badania DNA (kryminalistyka DNA) stały się skuteczną bronią w zwalczaniu przestępczości, a opinie kryminalistyczne standardowym działaniem dochodzeniowym.

Tak jak po II wojnie światowej daktyloskopia stała się powszechna przy ustalaniu tożsamości sprawcy tak obecnie wartość profilowania DNA oraz jego mocy dowodowej stanowi najnowsze narzędzie wspierające dochodzenia kryminalistyczne.
Interpol jako największa i najbardziej prestiżowa organizacja policyjna na świecie uznaje wartość profilowania DNA oraz jego mocy dowodowej za nowe narzędzie wspierające stosowaną już wcześniej metodę, jaką jest daktyloskopia. Zaleca wszystkim krajom członkowskim Unii Europejskiej stosowanie techniki profilowania DNA jako narzędzia w dochodzeniach kryminalnych. Zwraca się również uwagę na fakt iż technologia DNA może przyczynić się w dużej mierze do wykluczenia niewinnych osób niesłusznie podejrzewanych o udział w przestępstwie.

Współczesna genetyka dała również precyzyjne narzędzie służące identyfikacji osób zaginionych – najbardziej spektakularne osiągnięcia w tej dziedzinie w ostatnich latach to identyfikacja ofiar zamachów terrorystycznych na World Treade Center oraz ofiar ekshumowanych z grobów masowych w Bośni i Hercegowinie. Dr Jakub Czarny ekspert Instytutu, uczestniczył w programie identyfikacji ofiar ekshumowanych z grobów masowych w Bośni i Hercegowinie, wykonywanych na zlecenie Międzynarodowej Komisji ds. Osób Zaginionych, pracującej pod auspicjami ONZ.

Jądrowy DNA

Kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) jest materiałem genetycznym obecnym w prawie każdej komórce człowieka. 6 miliardów liter informacji genetycznej człowieka to dwie kopie podstawowego „zapisu życia”, zwanego genomem, który jest zlokalizowanym w jądrze komórkowym. Podzielony jest on na 23 księgi, zwane chromosomami, występujące w naszych komórkach (z wyjątkiem komórek płciowych) parami. Chromosomy pary 23 są szczególne – u kobiet występują jako para X, X, natomiast u mężczyzn jako X i Y, przy czym to właśnie Y decyduje o męskiej płci i on jest przekazywany z mężczyzny na mężczyznę, czyli dziedziczony “po mieczu”. Polimorficzne markery chromosomu Y wykorzystywane są w ustalaniu pokrewieństwa w linii męskiej oraz w sprawach identyfikacyjnych, gdzie zachodzi konieczność wyodrębnienia materiału genetycznego mężczyzny bądź kilku mężczyzn – głównie w przestępstwach seksualnych.

Mitochondrialny DNA

Mitochondria to struktury komórkowe dostarczający energii dla większości procesów życiowych. Jak każda duża elektrownia mają one dużą autonomię, przejawiającą się między innymi w obecności własnej, niewielkiej, specyficznej informacji genetycznej – mitochondrialnego DNA. Informacja ta charakteryzuje się kilkoma wyjątkowymi cechami, różniącymi ją od pozostałej informacji genetycznej. Przede wszystkim jest przekazywana z pokolenia na pokolenie w specyficzny sposób – dziedziczona jest zawsze po matce, „po kądzieli”. Mitochondrialny DNA jest około 175 tysięcy razy mniejszy od genomu człowieka!, jego końce łączą się ze sobą, co czyni go odpornym na wiele czynników środowiskowych niszczących DNA. Poza tym występuje w komórce w setkach tysięcy kopii!!! Cechy te pozwalają przeprowadzić badania identyfikacyjne w sytuacjach, gdy standardowe procedury analizy polimorfizmu loci STR zawodzą. Analiza polimorfizmu mitochondrialnego DNA jest jedyną metodą, którą można zastosować w przypadku badań włosów bez cebulek czy też innych śladów biologicznych zawierających niewielki ilości materiału biologicznego lub zdegradowanych co stanowi o bardzo dużej czułości metod analizy mt-DNA. Jeśli doda się do tego fakt, iż pewna część mitochondrialnego DNA charakteryzuje się zmiennością międzyosobniczą, czyli polimorfizmem, to możemy spojrzeć na mitochondrialny DNA jako na cenne narzędzie identyfikacji materiału biologicznego, zawierającego niewielkie ilości DNA – do tego typu śladów należą stare kości, włosy, czy najmniejsze drobiny materiału biologicznego.

Nasi eksperci mogą poszczycić się najwyższymi kwalifikacjami, długoletnim doświadczeniem i zdobytym uznaniem w środowisku kryminalistycznym.

Zapraszamy do składania zapytań konsultacji w sprawie zabezpieczenia i selekcji materiału do badań, formułowania pytań do biegłego.

W trosce o Państwa komfort i czas, zapewniamy odbiór i transport materiału dowodowego w odpowiedniej temperaturze bez dodatkowych opłat.

Kontakt pracownia biologii i genetyki sądowej, daktyloskopii tel. 52 345 84 69 wew. 125, 126, fax 52 382 92 26
pracownia toksykologii i fizykochemii tel. 52 345 84 69 wew. 128, 130, 132, kom. 730 168 706,
fax 52 382 92 26

Nasza strona zapisuje pliki cookies w celu lepszego dostosowania treści oraz celem zwiększenia funkcjonalności strony zgodnie z Polityką prywatności wraz z Polityką cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie plików cookies, zmień ustawienia przegladarki zgodnie ze wskazaną Polityką. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies na Twoim urządzeniu.

Zgoda