Logo Unii Europejskiej Logo Unii Europejskiej
laboratorium badawcze akredytowane przez PCA,
sygnatariusza EA MLA Nr AB 1493
Akredytacja MRA Akredytacja PCA
infolinia czynna 8.00 - 18.00
801 580 800 605 694 691

drug-2_1IGS wykonuje ekspertyzy toksykologiczne materiału dowodowego na zlecenie organów ścigania na najwyższym poziomie kompetencji. Akredytowane badania toksykologiczne zgodnie z międzynarodową norma ISOEN/PN 17025 są wykonywane w IGS wg procedur badawczych w szerokim zakresie i najnowszej technologii metodami : Oznaczanie substancji psychoaktywnych we krwi, moczu i włosach człowieka metodą LC-MS/MS,Oznaczanie zawartości Δ9-THC w płynach ustrojowych człowieka metodą GC-MS oraz Badania na zawartość alkoholu etylowego we krwi i innym materiale metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym z Head-Space.

Akredytowane badania toksykologiczne zgodnie z międzynarodową norma ISOEN/PN 17025 są wykonywane w IGS wg procedur badawczych w szerokim zakresie i najnowszej technologii metodami : Oznaczanie substancji psychoaktywnych we krwi, moczu i włosach człowieka metodą LC-MS/MS, Oznaczanie zawartości Δ9-THC w płynach ustrojowych człowieka metodą
GC-MS oraz Badania na zawartość alkoholu etylowego we krwi i innym materiale metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym z Head-Space.

Instytut Jako jedyna placówka w Polsce ma najszerszy zakres wykrywanych związków chemicznych zgodnie z normami unijnymi obejmujący blisko 300 środków psychoaktywnych narkotyków, dopalaczy (ponad 100), leków, trucizn w materiale biologicznym takim jak krew mocz i włosy. Największy nasz atut to szybkość przygotowywanie ekspertyz (14 -21 dni) oraz wysoki współczynnik oznaczeń pozytywnych ze względu na szeroki zakres i dużą czułość analiz.  Takie podejście umożliwia najnowsza technologia badań przy zastosowaniu najlepszych na świecie chromatografów oraz wysoki stopień robotyzacji analiz.

Analizy z dziedziny toksykologii sądowej wykonujemy w zakresie:

  • identyfikacja i oznaczanie ilościowe ponad 300 substancji psychoaktywnych w tym narkotyków, leków psychotropowych, nasennych, (np. metamfetamina, MDMA, barbiturany, THC, benzodiazepiny, TCA, metadon, amfetamina, opiaty, buprenorfina) PC, BZG, trójcykliczne antydepresanty, halucynogeny, ketamina, GHB – pigułka gwałtu, dopalaczy (np etylokatynon, izopentedron MDPBP, 3-MEC, 3-MMC, 3,4-DMMC, 4-MEC, 4-MMC, Alfa- PVP, pentedrona ) we krwi, moczu i inne,
  • opiniowanie w sprawach związanych ze stanem trzeźwości i obecnością narkotyków, wnioskowanie dotyczące wpływu zażycia określonych związków psychoaktywnych na stan po spożyciu czy nietrzeźwości kierowców,
  • opiniowanie z zakresu toksykologii sądowej: badania retrospektywne dotyczące stężenia alkoholu i związków działających podobnie do alkoholu we krwi, wnioskowanie dotyczące wpływu związków psychoaktywnych na zdrowie i życie człowieka (na podstawie akt sądowych i materiału dowodowego),
  • badania na zawartość alkoholu etylowego we krwi i innym materiale biologicznym,
  • identyfikacja markerów alkoholu etylowego w mięśniach – dot. przypadków pośmiertnych,
  • oznaczanie we włosach substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki: produkty Cannabis, amfetamina i pochodne, kokaina, opiaty, benzodiazepiny i inne) zażywane substancje wbudowują się trwale w strukturę włosa po około 2 tyg. od zażycia.

drug-4_1Badania wykonywane są przy zastosowaniu aparatury badawczej poddanej kontroli zgodnie z normą unijną EN/PN 17025 (sprawdzanie wzorcowanie), są to np. wysoko zaawansowane technologicznie (świtowych liderów) chromatografy gazowe sprzężone ze spektrometrią mas, chromatografy cieczowe sprzężone ze spektrometrem masowym, spektrometry podczerwieni i inne.

W pierwszej fazie przeprowadzamy oznaczenia jakościowe a następnie precyzyjnie określamy stężenie -badania konirmacyjnie oraz opiniujemy o wpływie na stan i zdrowie człowieka.

Próbki do badań toksykologicznych (krew, mocz, włosy i inne) pobierane są w całej Polsce i analizowane w naszym laboratorium w pracowni toksykologicznej w Bydgoszczy.- odbieramy materiał do badań.

Na przestrzeni ostatnich lat IGS wykonał tysiące ekspertyz z dziedziny toksykologii sądowej, głównie w przestępstwach związanych z naruszeniem przepisów prowadzenia pojazdów w ruchu lądowym. Eksperci Instytutu posiadają wieloletnie doświadczenie cieszą się dużym zaufaniem organów procesowych i policji – do wglądu referencje.

TeSTY NA WŁOSACH:

  • Pozwalają na ocenę obecności narkotyków i innych substancji nawet do kilku miesięcy wstecz (przegląd długiego okresu czasu).
  • Substancje wbudowują się trwale w strukturę włosa.
  • W teście możemy precyzyjnie określić rodzaj substancji.
  • Nieinwazyjny, bezbolesny sposób pobierania próbki włosów  do badań.

Największe zalety metody badania substancji we włosach to długie tzw. „okno czasowe” pozwalające na podanie przybliżonego czasu zażycia substancji nawet do 12 miesięcy wstecz.

W przypadku próbki śliny substancje można stwierdzić tylko w ciągu 48 godzin od zażycia, a w moczu większość w ciągu 2-3 dni od kontaktu.

Bardzo trudne jest zafałszowanie próbki włosów co jest możliwe w przypadku moczu (eliminacja fałszywie ujemnych wyników).

Eliminują możliwość zewnętrznej kontaminacji poprzez np. przebywanie w pomieszczeniu gdzie palono narkotyk (brak fałszywie dodatnich wyników).

Badania pokazują najwyższą skuteczność detekcji we włosach substancji psychotropowych czy środków odurzających (narkotyków) w porównaniu do innych materiałów biologicznych.

Jak pobrać materiał do badań
Materiał do badań to kosmyk włosów o grubości około średnicy ołówka, włosy zwyczajowo ścina się na głowie ale mogą być to włosy pochodzące z ciała. Substancja aby została wbudowana we włos potrzebuje około tygodnia, natomiast wykrywalna zostaje dopiero po miesiącu.

Testy we włosach wykorzystywane są na całym świecie przez organy procesowe.
Nasi eksperci z dziedziny toksykologii sądowej mogą poszczycić się najwyższymi kwalifikacjami, długoletnim doświadczeniem i zdobytym uznaniem w środowisku kryminalistycznym.

Zakres analiz jest dostosowywany do rodzaju sprawy.

Zapraszamy do składania zapytań konsultacji w sprawie zabezpieczenia i selekcji materiału do badań, formułowania pytań do biegłego.

W trosce o Państwa komfort i czas, zapewniamy odbiór i transport materiału dowodowego w odpowiedniej temperaturze bez dodatkowych opłat.

Pracownia toksykologii i fizykochemii tel. 52 345 84 69 wew. 128 lub 130, fax 52 382 92 26

Używamy plików cookies.Rozumiem Więcej informacji »